Allerød Kommune

Byrådsmedlem for Venstre

Cand. merc.
Esben Buchwald
Ringbjerget 31
3540 Lynge

mail@esben.nu

Esben

Bedre forhold for skole og fritidstilbud

Publiceret: 16. November 2017

Esben Buchwald, Kandidat for Venstre

Når man som jeg er bruger af skole eller idrætsanlæg så må man desværre konstatere, at vedligeholdelsesstandarden kun er gået den forkerte vej de senere år. Vi ser en nedslidning af skoler og idrætsanlæg og en ringere service for brugerne. Den udvikling må simpelthen stoppe, da det går ud over arbejdsglæde og miljø for både personale og frivillige.

Omstruktureringer og besparelser, med først oprettelse og senere nedlæggelse af Allerød Service, har ikke ført noget godt med sig. Jeg er sikker på at den enkelte medarbejder yder en god indsats, men konstruktionen af serviceområdet gør at resultatet desværre ikke bliver godt.

Den følelse af ejerskab og fællesskab i forhold til brugere og anlæg, som er så vigtig for at få dagligdagen til at hænge sammen, har fået et alvorligt skud for boven. Og det skal vi have rettet op på.

Så før vi bygger nyt, skal vi først og fremmest sikre en bedre drift af de anlæg vi har i dag. Vi skal have en serviceordning med fast tilknyttede medarbejdere der kender til de lokale forhold og til brugerne. Det vil i det lange løb give en optimal drift, når man har fingeren på pulsen og kan tage problemerne i opløbet, inden de bliver til alvorlige fejl. Vi kan bare se på oversvømmelsen af Lyngehallen, som først blev opdaget da hele gulvet var ødelagt.

Og så skal Allerød Kommune have en idrætskonsulent som kan sikre samarbejdet mellem kommunen og foreningerne og idrættens organisationer. Dermed vil vi også i langt højere grad kunne udnytte de ressourcer som organisationer som fx DGI stiller til rådighed. Som det er i dag er Allerød Kommune meget usynlig.

Vi kan da også cykle til Hillerød

Publiceret: 19. November 2017
Esben Buchwald, Kandidat for Venstre

Øhh nej. Det er vel ikke noget alternativ? Ikke desto mindre blev det bragt på banen ved valgmødet i Lyngehallen 15. nov. Det skete da en borger spurgte ind til hvordan de tre borgmesterkandidater forholdte sig til den ikke eksisterende busforbindelse mellem Lynge og Hillerød. Et andet svar på spørgsmålet var, at man kunne lave ændringer i forbindelsen mellem Lynge og Allerød Station. Det er da prisværdigt - det er bare ikke godt nok.

Jeg har i en tidligere byrådperiode kæmpet for en busforbindelse til Hillerød. Og det lykkedes, omend af omveje, at få en forbindelse i samarbejde med Hillerød Kommune.


Så kan man sige, ja men det er for dyrt, der er ikke passagerer nok. Til det vil jeg svare, at det er historien om hvad der kom først, hønen eller ægget. Hvis busforbindelsen ikke er god nok, så vil mange fravælge den til fordel for bilen, eller man vil vælge en anden distination. Det sidste betyder fx at dr så ikke vil være lige adgang til ungdomsuddannelser. Det skal være let at komme til uddannelsessteder i Hillerød, med bus direkte fra Lynge.


Så hører vi også, ja men vi kan ikke lave en buslinje i Hillerød Kommune. Nej det kan vi ikke, men vi kan lave den i samarbejde med Hillerød. De har en interesse i at Uvelse og Nr. Herlev har forbindelse til uddannelsessteder, arbejdpladser og rådhuset i Hillerød Vest. Så mon ikke det er muligt at finde en løsning, selvom det bestemt ikke er blevet lettere efter at Allerød Kommune meldte sig ud af samarbejdet.

Der er virksomheder vi ikke vil undvære

Publiceret: 14. November 2017

Esben Buchwald, Kandidat for Venstre

Butikslivet i flere byer er truet. Det viser en ny rapport fra Institut for Centerplanlægning. Og Allerød nævnes specifikt som en af de kommuner der kan miste handelsbyer inden 2030.

Hvis vi vil bevare vores lokale butikker i Lillerød og Lynge er det ikke bare nødvendigt at vi handler der. Det er også nødvendigt at Kommunen støtter op med en erhvervspolitik som understøtter butikkernes behov og udviklingsmuligheder, så de kan imødegå den skærpede konkurrence fra ikke mindst nethandel.

Butikkerne skal kunne tilbyde oplevelser og service som vi ikke kan få andre steder. Derfor er det vigtigt med en politik som sikrer at den lokale handel koncentreres i bycentrene i Lillerød og Lynge, og at der skabes muligheder for udvikling.

Lynge Bytorv er rammen om det meste af byens butiksliv og det skal det fortsætte med at være. Det er derfor et skridt i den rigtige retning, når Udvalget for teknik og plan på det seneste møde har godkendt SuperBrugsens visionære planer for en ombygning som styrker Brugsen i den øgede konkurrence, og skaber muligheder for endnu bedre kundeoplevelser. Og ikke mindst mange lokale arbejdspladser. Jeg ser frem til endnu mere liv og handel på Lynge Bytorv.

Ingen bus til Hillerød - det blev ved snakken

Publiceret: 17. AUGUST 2017

Esben Buchwald, Kandidat for Venstre

Lige nu starter mange unge på deres uddannelsessteder, og så begynder den daglige pendling mellem hjem og skole.

Desværre må de mange som bor i Lynge og som dagligt skal til Hillerød for at uddanne sig på fx handelsskole, teknisk skole eller gymnasium, stadig se langt efter en direkte forbindelse mellem Lynge og Hillerød.

En bus som ellers var meget efterspurgt under debatten på Lynge Messen i foråret. Og der blev da også fra de ansvarlige politikere, luftet en mulighed for at indsætte en 'skolebus' morgen og eftermiddag, eventuelt med en privat operatør. Det blev dog ved snakken. Og da der i juni skulle bestilles busser for 2018 valgte man ikke at bruge 750.000 på en bus til Hillerød for i stedet at bruge 900.000 på at opgradere ruten til Lillerød som 'et alternativ til en ny linje mellem Lynge og Hillerød'. Et noget tyndt alternativ, vil mange sikkert mene.

Det er da rigtigt, at ruten til Lillerød er meget mere benyttet, men det er da ikke så underligt, når det er den eneste mulighed. Vi må altså kæmpe endnu en tid for at få en bedre forbindelse til Hillerød, og det vil vi bestemt også gøre. Men hvor er det synd for de unge som skal bruge ekstra tid i bus i stedet for på uddannelse og job.